УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ТОЗИ САЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ NUTRICIA EXPORT B.V. („НУТРИЦИЯ“) С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ. КАНИМ ВИ ДА ГО РАЗГЛЕДАТЕ ПОДРОБНО. 
ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УРЕЖДАТ НАЧИНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО. С ПОСЕЩЕНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА САЙТА. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ КОЕТО И ДА БИЛО ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО ДРУГ НАЧИН ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПУБЛИКУВАНА В НЕГО.
ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ТОЗИ САЙТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ) МОЖЕ ДА ПРЕТЪРПИ ПРОМЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ВСИЧКИ ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЛЕДВА ДА ВЛИЗАТ В СИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТОЗИ САЙТ. ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ВАША СТРАНА СЛЕД ПОДОБНИ ПРОМЕНИ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ПРОМЕНИТЕ.


1   Всичко за нашите Условия за ползване
1.1 Условията за ползване на този Сайт се състоят от:
1.   настоящите Общи условия;
3. нашето Известие за бисквитки
В случай на противоречие между документите, посочени по-горе, предимство имат условията, съдържащи се в документа, посочен на първо място. 

1.2 В настоящите Общи условия:
1. „ние“, „нас“, „наш“ или „Нутриция“ се отнася за Nutricia Export B.V., което включва нейните служители, представители, филиали и свързани дружества (включително техни служители и представители);
2. „вие“ или „ваш“ се отнася за всеки, който ползва Сайта (независимо дали е член от екипа на този Сайт). 

2       Сайтът е предназначен за използване само в България
2.1   Сайтът и съдържанието в него са изготвени в съответствие със приложимите закони и подзаконови актове и са предвидени за ползване само от български граждани. „Нутриция“ не гарантира, че информацията в този Сайт е релевантна или подходяща по отношение на други държави.

2.2 Вие се съгласявате да се обърнете към компетентните съдилищата в Холандия във връзка с евентуални спорове относно или произтичащи от прилагането на настоящите Условия за ползване. 

2.3 Ако посещавате този Сайт извън указания регион, ние не гарантираме съответствието между съдържанието, публикувано в него, и законите в други юрисдикции. 

3       Ползване на Сайта
3.1 Вие ползвате настоящия Сайт на собствена отговорност. Съдържанието на „Нутриция“ се предоставя във вида, в който е, без всякакви гаранции, било то изрични или подразбиращи се. „Нутриция“ не поема гаранции, в това число косвени гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, право на собственост, сигурност или липса на нарушения. Нито „Нутриция“, нито друга страна, участваща в създаването, реализацията или доставянето на Сайта, не следва да носи отговорност по отношение на преки, неумишлени, произтичащи или косвени щети, настъпили в резултат от посещението или ползването на Сайта. Това включва щети или вируси, които може да са заразили компютъра ви. Без ограничение на предходното, всичко в този Сайт се предоставя във вида, в който е, без да се дават гаранции относно продаваемостта, пригодността за определена цел, или липсата на нарушения.

3.2   Лични данни, предоставени доброволно на „Нутриция“ посредством този Сайт, като например данни за контакт, могат да бъдат използвани от „Нутриция“. С предоставянето на лични данни вие давате изричното си съгласие за това „Нутриция“ да ги използва в съответствие с Политиката ни за поверителност.

3.3 „Нутриция“ препоръчва да не разкривате лична информация за себе си или за други лица (например телефонен номер, пощенски адрес, домашен или имейл адрес, или други данни, които биха дали възможност самоличността ви да бъде разкрита). „Нутриция“ не носи отговорност за последващи действия или събития, настъпили в резултат на доброволното разкриване на лични данни от ваша страна.

3.4 Потребителите без регистрация, които посещават Сайта, имат достъп и могат да четат цялото съдържание на „Нутриция“, публикувано в него. Те могат да се свързват с екипа от специалисти на „Нутриция“. 

3.5 Не можете да използвате този Сайт или която и да било от услугите ни:
1. за цели, които представляват нарушение на закона, накърняване на нечия репутация, тормоз, вреда, насилие, посегателство над друга личност или друг вид незаконно действие;
2. по начин, който ни нанесъл щета или смущение на Сайта или друга наша услуга, или да попречат на възможността да бъдат използвани от други потребители;
3. за разпространяване на вируси или други, които биха нанесли щети или смущения на компютърно или телекомуникационно оборудване;
4. с цел обида на други потребители или осъществяване на вреда върху бизнеса ни;
5. с цел осъществяване на търговска дейност. 

3.6 Вие следва да обезщетите и да предпазите „Нутриция“ от евентуално нарушаване на тези Условия за ползване от ваша страна, включително употреба на Съдържание на „Нутриция“ по начин, различен от изрично разрешеното по силата на тези Условия за ползване. Вие безусловното приемате, че „Нутриция“ не следва да носи отговорност по отношение на последващи загуби, щети, съдебни решения, разходи, разноски и адвокатски хонорари във връзка с преходното. Освен това се задължавате да обезщетите „Нутриция“ и да я освободите от отговорност по отношение на искове на трети страни, произтичащи от употребата от ваша страна на Съдържанието на „Нутриция“.

4 Регистрация
4.1 В Сайта могат да се регистрират само български граждани. 

4.2 Регистрацията е безплатна, но един човек може да има само един профил. 

4.3 За да станете Регистриран потребител, трябва да попълните формуляра за регистрация в Сайта, като посочите валиден личен имейл адрес, който отваряте редовно. Ако сте се регистрирали и имаме основание да смятаме, че използвате невалиден имейл адрес, можем да изискваме повторно валидиране на профила ви. 

4.4 След като завършите регистрацията си, трябва да посочите парола. Не забравяйте да запазите паролата си на сигурно място, като не я разкривате на трети лица. Вие носите отговорност за всички действия, които се извършват от профила ви. Трябва да ни информирате при първа възможност относно неразрешено ползване на профила ви или друго нарушение на сигурността. Запазваме си правото да изискаме да промените данните в профила си, ако е необходимо с оглед гарантиране на сигурността. 

4.5 С оглед Условията за ползване и техническите ограничения на Сайта регистрираните потребители имат право да променят настройките за своя профил и за поверителността. 

4.6 Запазваме си правото да откажем или отменим регистрация в този Сайт на всеки, по всяко време, без известие и по каквато и да било причина. Правото за отмяна на регистрации включва правото да затворим профила ви, да изтрием или скрием цялото съдържание, свързано с него (в това число и потребителския ви профил), без да сме задължени да ви информираме, по силата на разпоредбите за съхранение на записите, посочени в Политиката ни за поверителност

4.7 Без да се ограничава клауза 4.6, „Нутриция“ има право да затвори профила ви без известие за това, ако имаме основания да смятаме, че:
1. той е регистриран с чужд имейл адрес или с временен имейл адрес;
2. използва IP адреси (Интернет протоколи) от прокси сървър с цел опит за укриване използването на няколко профила от един човек;
3. не сте жител на посочената държава. 

5 Връзки
5.1 Съдържанието в този Сайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ние не носим отговорност за тези уебсайтове и съдържанието в тях. Ние не даваме гаранции относно свързаните уебсайтове, както и относно продуктите или услугите, които се предоставят там. Съдържанието в свързаните уебсайтове може да бъде променено. Ваше задължение е да преглеждате условията и политиките на съответните свързани уебсайтове. „Нутриция“ не гарантира по никакъв начин постоянен достъп до или наличие на този Сайт или сайт, към който той води, както и това, че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или без грешки.

5.2 Каним ви да споделяте препратки към сайта ни сред приятелите и контактите си за нетърговски цели (включително в социалните мрежи и лични блогове, които ползвате). Поставянето на препратки към този Сайт не е позволено по друг начин, без предварителното ни писмено разрешение. Ако ви помолим за това, вие трябва да премахнете всички препратки, които сте създали за този Сайт. 

6 Премахване на съдържание
6.1 Запазваме си правото да преместваме, променяме или изтрием този Сайт, или съдържание от него (включително съдържание, създадено от Регистрирани потребители), по всяко време и по каквато и да било причина. Затова трябва да запазите копие на каченото от вас съдържание в сайта, което искате да съхраните. 

6.2 Може да изтриете съдържание, което сте качили в сайта, по всяко време. 

6.3 Ако искате да изразите притеснението си относно съдържание, намиращо се в Сайта, моля, изпратете ни съобщение по имейл​

7 Съдържание на „Нутриция“
7.1 Във връзка със съдържанието, качено от Регистрирани потребители, авторските права за съдържанието на този Сайт са наша собственост („Съдържание на „Нутриция““). Съдържанието на „Нутриция“ включва (без да се ограничава до) създадени и публикувани от нас на настоящия Сайт коментари, статии, снимки и видеоклипове. Съдържанието на „Нутриция“ на този Сайт се предлага с уговорката, че „Нутриция“ не предоставя здравни, консултантски, правни или други професионални услуги или консултации. 

7.2 и че то може да не е целесъобразно за вашите конкретни обстоятелства. „Нутриция“ се стреми да запази съдържанието в сайта точно, пълно и актуално, но не можем да гарантираме и не следва да носим отговорност за точността, целостта, качеството, пълнотата и актуалността му, както и за това, че то няма да бъде оскърбително за вас по някакъв начин. Това важи по отношение на Съдържанието, предоставено както от нас, така и от Потребителите. 
Съдържанието на „Нутриция“ не замества личните здравни консултации. Не трябва да използвате информацията в този Сайт с цел определяне на здравно или медицинско състояние или проблем, или с цел промяна, започване или отлагане на лечение. Консултирайте се със своя лекуващ лекар, преди да се осланяте на информацията, публикувана в този Сайт. 

8 Интелектуална собственост
8.1 Копирането, разпространение, публикуването, адаптирането или промяната на части от този Сайт за обществени или търговски цели без предварителното ни писмено разрешение е забранено. 

8.2 Вие имате право да изтегляте Съдържание на „Нутриция“ за лични, нетърговски цели, при условие че запазите всички знаци за авторски права и интелектуална собственост. Копирането, повторното разпространение, публикуването, адаптирането или промяната на части от този Сайт за обществени или търговски цели е забранено без писмено разрешение от „Нутриция“. При изпращането или публикуването на материали в този Сайт, що се отнася до авторски права и други права върху интелектуална собственост, вие ни предоставяте неизключително, важащо за целия свят, безсрочно, с възможност за предоставяне на трети страни безвъзмездно позволение да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, превеждаме, създаваме техни производни версии, да показваме или разпространяваме тези материали на територията на целия свят посредством настоящия Сайт, или по друг начин, без каквото и да било задължение към вас.

8.3 Търговските марки, символи, запазени знаци или марки за услуги (общо наричани „търговски марки“), които се показват в този Сайт, са наши регистрирани или нерегистрирани търговски марки. Нищо, което се съдържа в този Сайт, не следва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право по отношение на търговските марки, без изричното ни писмено разрешение. Използването на Търговските марки и съдържанието в този Сайт от ваша страна по начини, различни от предвидените в настоящите Общи условия, е забранено. Уведомяваме ви, че ние ще отстояваме активно спазването на правата върху интелектуалната ни собственост по отношение на този Сайт и съдържанието в него в максималната степен, позволена от закона, включително налагане на наказателни санкции. 

8.4 Снимки на хора или места, които се показват на Сайта, са или наша собственост, или собственост на трети страни, които използваме с разрешение. Използването на тези снимки от ваша страна е забранено, освен ако не е изрично разрешено от тези Общи правила или от конкретно разрешение, указано на друго място в Сайта. Неразрешеното използване на снимки може да представлява нарушение на авторски права, търговски марки, закони за личната неприкосновеност и/или публичността, както и разпоредби и законодателни актове относно комуникациите. 


9 Продуктова информация
9.1 Този Сайт ви дава възможност да разглеждате информация относно някои от продуктите на „Нутриция“. Ако решите да разгледате тази информация, вие приемате, че ние я предоставяме по ваше лично искане и с образователни цели. 

9.2 Имената, описанията и етикетите на продуктите, публикувани на този уебсайт, са валидни само за територията на вашата страна. Трябва да знаете, че някои продукти и марки, които се посочват на Сайта ни, може да не са налични извън държавата ви или да са налични под различни имена и в различни количества в други държави. Вие следва да потърсите допълнителна информация на място в своята държава, преди да закупите продукти, описани на този сайт от друга държава.

10 Ограничаване на отговорността
10.1 До максималната степен, позволена от закона, се изключват всички изрични или подразбиращи се гаранции, поръчителство, гарантиране и всякакви други условия, свързани с този Сайт или неговия предмет, които не се съдържат в настоящите Условия за ползване. 

10.2 Никоя клауза в настоящите Условия за ползване не изключва, ограничава или променя права или удовлетворяване, както и гаранции или други условия, подразбиращи се или наложени по силата на действащо законодателство, които не могат да бъдат законно изключени или ограничени. Това законодателство може да включва съответния Закон за защита на потребителите, който предвижда гаранции за защита на купувачите на стоки и услуги в определени условия. 

10.3 Ползване съгласно съответния Закон за защита на потребителите или друг приложим закон, което не може да бъде изключено (неизключваемо ползване), и при условие че ние можем да ограничим удовлетворението ви поради нарушение на неизключваемото ползване, нашата отговорност с оглед това нарушението следва да се ограничава до едно или повече от следните, по наша преценка:
1. когато става дума за стоки: замяната на стоки или доставката на равностойни стоки; поправката на такива стоки; покриването на разноски по замяна на стоки или закупуване на равностойни стоки; или плащане на разноските за поправка на стоките; и
2. когато става дума за услуги: повторната доставка на услугите или покриването на разноските за повторната доставка на услугите. 

10.4 Както се посочва на други места в тези Условия за ползване, съдържанието в този Сайт не замества персонална здравна консултация, не можете да използвате информацията, публикувана тук, с цел определяне на здравно или медицинско състояние или проблем, или с цел промяна или започване на лечение. Винаги се консултирайте с лекуващия си лекар, преди да се осланяте на информация, публикувана в този Сайт. До максималната степен, позволена от закона, ние не следва да носим каквато и да било отговорност (независимо дали произтичаща по силата на договор, извъндоговорни отношения включващи небрежност, законодателен акт, основателен иск или при други снования) във връзка с това, че не сте го направили. 

10.5 Отговорността на всяка от страните към другата се ограничава до степен, до която действията или бездействията на другата страна, или действията или бездействията на трета страна, допринасят или пораждат такава отговорност. 

10.6 Независимо че полагаме усилия да предпазваме този сайт от вируси и друг зловреден код, не можем да гарантираме, че това винаги ще бъде така. Поради тази причина вие трябва да ползвате актуален софтуер за сигурност, за да защитите компютъра си от подобни вируси и друг зловреден код. 

10.7 Независимо че полагаме търговски усилия в рамките на разумното да предоставяме достъп до този Сайт, не можем да гарантираме, че той ще бъде достъпен или наличен постоянно, както и че достъпът до него ще бъде непрекъснат или без грешки. 

11 Разделност на клаузите
Ако дадена клауза (или част от нея) от настоящите Условия за ползване стане невалидна или неподлежаща на изпълнение, тя (или съответната част) ще бъдат отделени с цел останалата част от Условията да останат напълно в сила и действие.

Намерете ни!
X
С използването на уебсайта на Aptaclub Вие приемате употребата на бисквитки. Повече информация можете да намерите в нашата декларация за поверителност. Приемам